Cursuri de formare si perfectionare in SSM si SU

Evaris Consulting este abilitata sa desfasoare cursuri de formare si perfectionare ...

Cursurile nivel baza - durata de 40 ore , din care 30 ore predare 6 ore pe zi (cu scoatere din productie).

Restul perioadei va fi dedicat activitatilor aplicative, de pregatire a examenului de absolvire si de sustinere a examenului de absolvire.

Nivelul minim de pregatire pentru a participa la curs - absolvent de invatamant liceal.

Contacteaza-ne !