Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 995 din 13/12/2006

pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu

În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Art. 1. - Se aproba urmatoarele categorii de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu:
a) cladiri civile definite conform reglementarilor tehnice specifice domeniului securitatii la incendiu ca "inalte" sau "foarte inalte", indiferent de aria construita ori de destinatie;
b) incaperi sau grupuri de incaperi, definite conform reglementarilor tehnice specifice domeniului securitatii la incendiu ca "sali aglomerate", amplasate in cladiri independente sau in cladiri cu functiuni mixte, indiferent de aria construita, regimul de inaltime ori destinatie;
c) cladiri civile din categoriile de importanta exceptionala si deosebita, incadrate conform legii, indiferent de aria construita, regimul de inaltime sau destinatie;
d) cladiri din categoria monumentelor istorice la care se efectueaza modernizari sau schimbari de destinatie;
e) cladiri sau spatii amenajate in cladiri cu functiuni mixte, avand destinatia de comert, productie sau depozitare, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 m2;
f) spatii amenajate in cladiri de locuit colective, avand destinatia de comert, productie sau depozitare, indiferent de aria desfasurata;
g) cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de alimentatie publica, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 200 m2;
h) constructii civile subterane sau spatii publice amenajate la subsolul, demisolul, podul ori pe acoperisul tip terasa al cladirilor civile, indiferent de destinatie, aria construita/desfasurata sau de numarul de persoane;
i) constructii pentru structuri de primire turistica cu functiuni de cazare de tipul: hoteluri, hoteluriapartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile, bungalouri, cabane turistice, de vanatoare, de pescuit, sate de vacanta, campinguri, popasuri turistice, pensiuni turistice urbane si rurale, pensiuni agroturistice, locuinte turistice, inclusiv unitatile de alimentatie din incinta acestora, indiferent de numarul de locuri;
j) cladiri pentru sedii ale autoritatilor publice, indiferent de aria construita;
k) cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de birouri, financiar-bancara, de asigurari si burse, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 m2;
l) cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de ingrijire a sanatatii, indiferent de aria desfasurata si de numarul de locuri, cu exceptia cabinetelor medicale individuale;
m) cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia pentru invatamant, supravegherea, ingrijirea sau cazarea/adapostirea copiilor prescolari, elevi, studenti, batrani, persoane cu dizabilitati sau lipsite de adapost, indiferent de aria construita;
n) cladiri sau spatii, avand destinatia de gara, autogara, aerogara si statie de metrou, indiferent de aria desfasurata;
o) constructii pentru lacasuri de cult si spatii de cazare aferente, accesibile publicului sau destinate vietii monahale, indiferent de aria desfasurata sau de numarul de persoane, cu exceptia caselor parohiale;
p) cladiri si amenajari sportive, cu capacitatea mai mare sau egala cu 200 de locuri pe scaune in interior ori mai mare sau egala cu 2.500 de locuri pe scaune in aer liber;
r) constructii pentru amenajari temporare pentru spectacole sau intruniri, cu capacitatea mai mare sau egala cu 200 de locuri ori avand destinatia comerciala, cu suprafata mai mare sau egala cu 2.500 m2;
s) constructii pentru depozitare si sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate, stocate in rezervoare/recipiente fixe sau grupuri de rezervoare/ recipiente fixe, precum si puncte de livrare catre populatie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare/depozitare;
s) statii publice de distributie a carburantilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare mai mare sau egala cu 50 m pentru lichide petroliere, mai mare sau egala cu 3 m echivalent apa pentru gaze petroliere lichefiate, precum si statiile transportabile de distributie a carburantilor la autovehicule, cu capacitatea de stocare/depozitare mai mare sau egala cu 30 m3;
t) cladiri sau spatii amenajate in cladiri, destinate parcarii publice si/sau intretinerii si repararii a peste 20 de autovehicule;
t) sisteme, lucrari si retele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor in localitati, platforme si parcuri industriale;
u) constructii, ferme si amenajari agrozootehnice cu aria construita mai mare sau egala cu 600 m2.

Art. 2. - (1) Pentru categoriile de constructii si amenajari prevazute la art. 1 proiectantii sunt obligati sa elaboreze scenariul de securitate la incendiu, potrivit metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu.
(2) Metodologia prevazuta la alin. (1) se elaboreaza de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, se aproba de ministrul administratiei si internelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 3. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii de prevenire si stingere a incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 346 din 24 mai 2002.

PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 6 decembrie 2006.

Nr. 1739