Instructiuni proprii de Securitate si Sanatate in Munca pentru MECANIC AGRICOL

Exemplu Instructiuni Proprii de Securitate si Sanatate in Munca pentru MECANIC AGRICOL

Instructiuni Proprii de Securitate si Sanatate in Munca pentru

MECANIC AGRICOL

CUPRINS:

 1. SCOP
 2. DOMENIU
 3. DOCUMENTE DE REFERINTA
  1. DEFINITII SI PRESCURTARI
  2. RESPONSABILITATI
  3. DESCRIEREA INSTRUCTIUNILOR
  4. REVIZUIRI

1. SCOP

Art. 1.               Lucratorii din cadrul EVARIS CONSULTING S.R.L., angajati ca mecanici agricoli, pot sa fie expusi, in timpul indeplinirii sarcinii de munca, actiunii factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala identificati in lucrarea „Evaluarea nivelului de risc de accidente sau imbolnavire profesionala pentru locurile de munca din cadrul S.C. EVARIS CONSULTING S.R.L.”

Art. 2.               Prevederile prezentului capitol stabilesc regulile de conduita pe care trebuie sa le respecte lucratorii astfel incat sa evite actiunea factorilor de risc evidentiati la articolul precedent.

2. DOMENIU DE APLICARE

Art. 3.               Instructiunile se aplica tuturor lucratorilor angajati ca mecanici agricoli, din cadrul EVARIS CONSULTING SRL.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

Art. 4.               Lucrarile desfasurate de mecanicii agricoli, se vor efectua in conformitate cu prevederile cuprinse in:

-   Legea 319/2006 – legea securitatii si sanatatii in munca;

-   Hotararea de Guvern nr. 1425/2006 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

-   Hotararea de Guvern nr. 1146 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

-   Hotararea de Guvern nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

-   Hotararea de Guvern nr. 1051/9.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

-   Hotararea de Guvern nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

-   Hotararea de Guvern nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;

-   Standarde conexe;

precum si cu respectarea prezentelor instructiuni.

4. DEFINITII  SI  PRESCURTARI

Art. 5.               In prezentele instructiuni, termenii si expresiile de mai jos au semnificatia redata in continuare: 

-   Accident de munca vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces.

-   Angajator – persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca sau de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii.

-   Distanta de securitate – distanta minima admisa intre executant si sursa de risc, necesara pentru asigurarea securitatii acestuia.

-   Echipament de munca – orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca.

-   Evaluare risc - Proces de estimare a riscului care rezulta dintr-un pericol, tinand seama de caracterul corespunzator al oricaror controale existente, si de luare a deciziei asupra faptului ca riscul este sau nu este acceptabil.

-   Eveniment – accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune.

-   Lucrator – persoana angajata de catre unitate, potrivit legii, inclusiv studentii si elevii in perioada efectuarii stagiului de practica, precum si alti participanti la procesul de munca.

-   Operatie – actionarea detaliata de catre personalul de deservire operativa a elementelor unui echipament (ex: inchiderea sau deschiderea organelor de inchidere, cuplarea sau decuplarea motoarelor, blocarea organelor de inchidere etc.).

-   Pericol  – sursa, situatie sau actiune cu potential de a produce o vatamare, in termeni de ranire sau imbolnavire profesionala, sau o combinatie a acestora.

-   Identificare pericol - Proces de recunoastere a faptului ca exista un pericol si de definire a caracteristicilor acesteia

-   Post de lucru – element al structurii organizatorice ce consta in ansamblul obiectivelor, sarcinilor, autoritatii si responsabilitatilor care, in mod regulat, revin spre exercitare unui lucrator.

-   Prevenire – ansamblul de dispozitii sau masuri luate sau prevazute in toate etapele procesului de munca in scopul evitarii/diminuarii riscurilor profesionale.

-   Protectie – actiune, act de aparare, de ocrotire (concreta) fata de un pericol; ansamblu de masuri (concrete, materializate) care protejeaza si rezultatul lor; dispozitiv, sistem tehnic etc. care serveste la protejare.

-   Risc acceptabil - Risc care a fost redus la un nivel care poate fi acceptat de catre organizatie in raport cu obligatiile sale legale si propria sa politica OH&S.

-   Securitate si sanatate in munca – ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si ale altor persoane participante la procesul de munca.

-   Incident - Eveniment legat de munca care a generat sau ar fi putut sa genereze o ranire sau imbolnavire profesionala sau deces. 

-   Echipament individual de protectie - orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-1 proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pt. a indeplini acest obiectiv; 

-   E.C. – EVARIS CONSULTING SRL.

-   EIP – Echipament Individual de Protectie.

-   IPSSM – Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca.

5. RESPONSABILITATI

Art. 6.               Responsabilitatile si atributiile managerilor si lucratorilor pentru IPSSM - 01 din cadrul E.C.: 

-   Directorul General aproba instructiunile proprii de securitatea muncii; 

-   Seful  Biroului  Securitate si Sanatate in Munca verifica instructiunile proprii elaborate, le avizeaza si numeste persoana care elaboreaza, verifica si initiaza  instructiunile.

-   Directorii de directii/sefii de departamente/servicii/birouri/sectii ale caror activitati au fost identificate ca necesitand respectarea instructiunilor raspund pentru informarea lucratorilor cu privire la toate masurile de securitate si sanatate luate si sa fie instruiti cu privire la modalitatile de utilizare a postului de lucru inainte de a incepe acest tip de activitate si ori de cate ori se modifica organizarea sau dotarea locurilor de munca;  

-   Lucratorii care desfasoara activitati pentru care s-a identificat necesitatea de a se elabora prezentele instructiuni proprii de securitatea muncii raspund de cunoasterea si aplicarea acestora.

6. DESCRIEREA INSTRUCTIUNILOR

Art. 7.        In conformitate cu rezultatele evaluarii efectuate, lucratorii unitatii S.C. EVARIS CONSULTING S.R.L. angajati pe postul de Mecanic Agricol pot sa fie expusi, in timpul si din cauza indeplinirii sarcinii de munca specifice, actiunii urmatorilor factori de risc de accidentare si imbolnavire profesionala, cu consecintele maxime previzibile mentionate:

-   Prindere, antrenare de catre paletele ventilatorului sau de catre transmisiile cardanice, transmisii prin curele (in timpul interventiilor) cu care lucreaza.

-   Lovire, coliziune cu alte mijloace de transport auto in incinta sau pe drumul public.

-   Autodeclansarea miscarii prizei de putere in regim sincron.

-   Rasturnarea utilajului la pierderea aderentei sau deplasarea in sole cu gauri de hidranti nemarcate.

-   Rostogoliri de piese, materiale de forma cilindrica sau a rotilor.

-   Rasturnare de piese neasigurate impotriva deplasarilor necontrolate

-   Cadere libera de piese, scule (de pe bancuri, din dispozitive, din bene etc.)

-   Scurgere libera de apa, ulei, carburant – in special la lucrul sub mijlocul de transport

-   Proiectare de aschii de la polizor si masina de gaurit sau la lucrul cu dalta, material abraziv la operatiile de prelucrare prin aschiere, la spargerea accidentala a (pietrei abrazive) de la masina de polizat fixa.

-   Jet de ulei (p>100 bar.) la fisurarea accidentala a instalatiei hidraulice

-   Taiere, intepare la contactul cu suprafete periculoase.

-   Recipiente sub presiune (butelia de aer, cilindrii remorcilor).

-   Vibratii excesive ale utilajelor la deplasarea pe teren denivelat (lipsa suspensie).

-   Arsura termica provocata de contactul epidermei cu stropi, scantei, zgura, suprafete cu temperatura ridicata (cordoane de sudura, piese recent sudate etc.).

-   Temperatura coborata a pieselor cu care vine in contact la lucrul in aer liber in anotimpul rece.

-   Flacari, flame – arsura termica, arc electric.

-   Electrocutare prin atingere indirecta la operatiile de reparatii (de la dispozitivele actionate electric).

-   Lucrul cu substante inflamabile - carburanti (motorina), uleiuri, unsori.

-   Temperatura ridicata a aerului in anotimpul calduros.

-   Temperatura scazuta a aerului in anotimpul rece.

-   Curenti de aer - neetansare cabina (U 650).

-   Zgomot constant cu unele depasiri de scurta durata a valorii de 87 dB(A).

-   Pulberi pneumoconiogene (praf) la deplasarea pe drum, la basculare etc.

-   Degajarea de gaze, vapori toxici rezultati in urma folosirii produselor fitosanitare.

-   Gaze, vapori toxici specifici desfasurarii procesului de sudare etc.

-   Microorganisme in suspensie in aer, de la produsele de natura vegetala ce se manipuleaza.

-   Prezenta animalelor si insectelor periculoase: sobolani, caini, viespi

-   Efort dinamic la manevrarea volanului (servodirectie ineficienta – U 650) si efort static cauzat de lipsa suspensiei.

-   Atentie solicitata la maximum pentru conducerea pe drumul public sau de acces, cu viteza redusa si in regim de stres (zgomot, vibratii etc.).

-   Executarea de manevre periculoase: fara vizibilitate, cu viteza neadaptata lucrarii, la deplasarea in panta sau pe curba de nivel, la viraje cu atelaj de cuplu de remorci

-   Folosirea de filtre de lumina neadecvate sau sparte, opacizate etc.

-   Reglarea necorespunzatoare a regimului de lucru, alegerea inadecvata a tipului de electrod etc.

-   Desfasurarea operatiilor de sudare fara asigurarea conditiilor de prevenire a incendiului sau a exploziei

-   Lucrul fara rabatarea ecranelor si dispozitivelor de protectie contra aschiilor

-   Parasirea masinilor in timpul functionarii

-   Efectuarea de operatii de remediere a instalatiilor electrice ale masinilor-unelte

-   Stationari pe directia de degajare a scanteilor

-   Executarea de lucrari la profile lungi fara blocarea cu ajutorul papusii mobile.

-   Pozitionari incorecte fata de obloanele remorcilor la deschidere.

-   Folosirea de scule cu defectiuni (chei detalonate, ciocan neimpanat)

-   Fixarea unor piese, subansamble fara respectarea prevederilor tehnologice

-   Executarea de asamblari fara respectarea momentelor prescrise de strangere sau fara utilizarea tuturor elementelor de asamblare

-   Pornirea echipamentelor tehnice (polizor, masina de gaurit) fara inspectarea prealabila a conditiilor de securitate

-   Adoptarea unor solutii tehnice neautorizate de suspendare

-   Neutilizarea dispozitivului de protectie la operatia de umflare a pneurilor

-   Fixarea cu mijloace improvizate a obloanelor sau neasigurarea acestora.

-   Formarea atelajelor fara folosirea cuplelor, a instalatiei de franare, instalatiei de semnalizare si a cablurilor de siguranta.

-   Pornirea tractorului in panta.

-   Depasirea sarcinii maxime admisibile si neasigurarea incarcaturii.

-   Nerespectarea semnificatiei indicatoarelor de pe drumurile publice.

-   Deplasari, stationari in zone periculoase: pe caile de acces ale mijloacelor auto si CF, sub benele remorcilor neasigurate (la reparatii sau interventii), sub sarcina mijloacelor de ridicat

-   Cadere la acelasi nivel prin alunecare, dezechilibrare, impiedicare.

-   Cadere de la inaltime – de pe utilaj sau remorci

-   Omiterea asigurarii tractorului si a remorcilor impotriva deplasarilor necontrolate la  stationare si/sau la interventie.

-   Omiterea asigurarii benelor, remorcilor la interventiile la instalatia hidraulica.

-   Omiterea unor operatii care sa-i asigure propria securitate

-   Neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare.

Art. 8.               Conducerea si deservirea tractoarelor si masinilor agricole se fac numai de catre persoane care poseda calificarea necesara si care cunosc regulile de tehnica a securitatii muncii.

Art. 9.               Se interzice conducerea tractoarelor, masinilor agricole si a altor utilaje agricole de catre persoane aflate in stare de oboseala sau sub influenta alcoolului.

Art. 10.            (1) Elevii si tinerii sub varsta de 18 ani pot fi incadrati la executarea lucrarilor agricole mecanizate, numai in timpul zilei si cu respectarea prevederilor din codul muncii.

(2) Este interzis elevilor si tinerilor sub 18 ani de a conduce utilaje agricole (tractoare, combine autopropulsate etc.).

Art. 11.            La executarea lucrarilor agricole mecanizate de catre conducatorii de tractoare si masini agricole cu vechimea in munca sub un an, se va avea in vedere ca acestia sa execute lucrarile mai usoare, ferite de pericol, pe terenuri plane si sub supravegherea permanenta a unui salariat cu experienta in domeniu.

Art. 12.            Inainte de punerea motorului in functiune, mai ales cu ajutorul manivelei, se asigura ca schimbatorul de viteze sa fie la punctul mort.

Art. 13.            Pentru remorcare se vor folosi bare rigide din teava. La remorcile pe doua roti, ochiul de remorcare va fi plasat pe cat de jos posibil, sub puntea din spate, pentru evitarea cabrarii.

Art. 14.            Atunci cand tractorul trage o sarcina grea sau se afla inaintea urcarii unei pante, ambreierea se va face cu precautie, fara socuri, pentru prevenirea cabrarii.

Art. 15.            Conducatorul tractorului va conduce cu atentie, pentru a evita pericolele ce se pot ivi in drumul de parcurs, cum ar fi: gropi, pante sau rampe, margini instabile de drum, pereti de transee, sleauri si toate obstacolele care pot determina tractorul sa se rastoarne.

Art. 16.            Pentru evitarea accidentelor, conducatorul tractorului se va deplasa cu viteza corespunzatoare starii drumului si a terenului in care executa lucrarea agricola. Aceasta regula se impune in special in cazul terenului accidentat sau in apropierea santurilor.

Art. 17.            Inainte de a vira sau a frana, totdeauna se va reduce viteza de inaintare.

Art. 18.            In timpul executarii lucrarilor agricole, se vor executa intoarceri suficient de largi si niciodata mai mici de 8 m pentru agregate cu masini purtate si 10 m pentru cele tractate.

Art. 19.            Este obligatorie folosirea vitezei I inainte de a incepe coborarea sau urcarea unei pante ori a unui taluz foarte inclinat, mai ales daca tractorul trage o sarcina grea.

Art. 20.            Este obligatoriu sa se foloseasca calea de rulare cea mai larga cu putinta, mai ales cand conditiile sunt periculoase, cum este cazul pantelor accidentate, al declivitatilor pronuntate sau atunci cand tractorul este mult prea incarcat.

Art. 21.            Este interzisa plasarea de scanduri sau materiale similare in fata rotilor din spate, pentru a degaja tractorul impotmolit.

Art. 22.            inainte de a se incepe lucrul se verifica franele pentru ca acestea sa fie bine reglate.

Art. 23.            Nu este permisa urcarea pe bara sau triunghiul de remorcare, ori pe utilajul tractat atunci cand tractorul se deplaseaza.

Art. 24.            Se interzice urcarea pe tractor a persoanelor in vederea transportarii lor, indiferent de distanta. Aceasta se va permite in situatiile cand tractorul are locuri amenajate special din constructie.

Art. 25.            Nu puneti tractorul in functiune si nu lucrati daca priza de putere si transmisia cardanica nu sunt in intregime protejate cu aparatori de protectie atestate de un institut de specialitate.

Art. 26.            Se interzice coborarea sau urcarea pe tractorul in mers.

Art. 27.            Nu intrati intre tractor si masina agricola decat dupa oprirea motorului si decuplarea prizei de putere.

Art. 28.            Nu se va indeparta busonul radiatorului atunci cand motorul termic este fierbinte. Asteptati ca motorul sa se raceasca, slabiti busonul lent la prima crestatura pentru a permite evacuarea presiunii si numai dupa aceea scoateti busonul.

Art. 29.            Zilnic se va executa intretinerea tehnica a tractorului. Se vor executa, de asemenea, intretinerile tehnice periodice. Se vor verifica functionarea normala a motorului, a aparaturii de bord si a instalatiei electrice, comenzile si etanseitatea sistemelor de alimentare, racire, ungere si instalatia hidraulica.

Art. 30.            Nu faceti plinul langa cladiri sau in timp ce motorul este in functiune sau inca este cald. Evitati varsarea carburantului pe tractor, iar daca aceasta s-a produs totusi, stergeti carburantul si asteptati sa se evaporeze inainte de a porni motorul.

Art. 31.            Utilizarea dispozitivului (omologai) de captare a scanteilor la teava de esapament este obligatorie; acesta trebuie sa fie sigur, iar starea lui tehnica se va controla la intervale regulate.

Art. 32.            Mu lasati copiii sa se apropie de tractor.

Art. 33.            Impotriva particulelor de praf, noroi, pietre ce pot sa sara in timpul deplasarii, tractoarele pe roti vor fi prevazute cu aparatori la rotile din fata si aparatori suplimentare la rotile din spate.

Art. 34.            In scopul evitarii accidentelor datorate desprinderii in timpul mersului a masinilor agricole tractate sau purtate si a remorcilor, se vor asigura urmatoarele masuri de siguranta:

a - intinzatorii laterali vor fi montati pe tirantii laterali;

b - rigidizarea sistemului de cuplare in timpul transportului masinilor agricole (impiedicarea pendularii laterale a masinilor in timpul transportului);

c - protectie impotriva desprinderii sau caderii pe sol a masinilor agricole cuplate la tractor (mecanism de suspendare in trei puncte);

d - bara de remorcare si cupla de remorcare;

e - bolturi autoblocante si valva de siguranta a instalatiei hidraulice pentru pierderi de presiune hidraulica in instalatie;

f - echiparea tractorului cu priza electrica si priza hidraulica pentru posibilitatea franarii remorcilor cuplate la tractor.

Art. 35.            Ridicarea si coborarea masinii agricole suspendate se fac dupa ce s-a verificat ca nu exista nici un pericol ca cineva sa fie lovit.

Art. 36.            inainte de inceperea lucrului cu masini suspendate, trebuie verificat ca tirantul central al mecanismului de suspendare sa nu fie deteriorat (sa nu aiba crapaturi, incovoieri etc.). Ruperea tirantului central in timpul lucrului poate provoca aruncarea masinii agricole peste conducatorul tractorului.

Art. 37.            Toate operatiile legate de intretinerile tehnice, de inlaturare a deranjamentelor, curatarea de noroi a motorului si a tractorului, precum si pregatirea tractorului pentru lucrul cu priza de putere, se executa numai cu motorul oprit.

Art. 38.            Se interzice intrarea sub tractor pentru examinarea lui inainte de a opri motorul si de a bloca franele la pozitia franat.

Art. 39.            Inainte de a cobori de pe tractor, conducatorul va opri motorul, va frana si va introduce parghia schimbatorului de viteze intr-o treapta inferioara de viteza sau mers inapoi. Daca tractorul urmeaza sa fie oprit timp mai indelungat, masina agricola nu trebuie lasata in pozitie suspendata. Se interzice urcarea pe masina remorcata daca aceasta nu este prevazuta cu un loc special construit pentru lucratorul de deservire.

Art. 40.            Daca se fac deplasari la distanta, indiferent daca masina agricola suspendata are sau nu scaun pentru lucratorul de deservire, urcarea lui pe masina este interzisa.

Art. 41.            Inainte de efectuarea manevrei de intoarcere a tractorului, trebuie verificat ca nimeni sa nu se afle in raza de actiune a masinii agricole suspendate.

Art. 42.            La suspendarea masinii agricole de tractor se interzice intrarea in spatiul dintre tirantii laterali ai mecanismului de suspendare.

Art. 43.            Cuplarea si introducerea bolturilor de cuplare si a bolturilor autoblocante se vor face numai prin partile laterale.

Art. 44.            Se interzice intrarea sub utilajele agricole in timpul reglarii mecanismului de suspendare si al curatirii organelor de lucru.

Art. 45.            Pentru a nu distruge aparatoarea de protectie a transmisiei cardanice, inainte de efectuarea virajelor cu raza mica, decuplati priza de putere in mod obligatoriu.

Art. 46.            Nu folositi curele uzate; ele se pot rupe in timpul lucrului si pot provoca accidente.

Art. 47.            Fixati bine cricul hidraulic (se va pune lemn uscat intre cric si tractor) in punctul de suspendare, pentru a se preveni alunecarea si provocarea unor accidente grave; dupa ridicarea tractorului introduceti suporti metalici rezistenti.

Art. 48.            La tractorul articulat este interzis accesul intre cele doua cadre articulate ale sasiului, in timp ce motorul functioneaza. Avand in vedere dimensiunile si greutatea mare, circa 10 tone, se va stabili itinerariul de deplasare pe rute care permit accesul acestui tip de tractor.

Art. 49.            La lucrarile cu tractorul pe terenurile in panta nu au voie sa lucreze decat conducatori cu experienta si vechime in munca.

Art. 50.            Lucrarile agricole mecanizate pe terenurile in panta se vor efectua numai ziua si numai dupa ce s-a facut identificarea tarlalei si s-au marcat locurile periculoase. Inainte de inceperea lucrului se va verifica starea tehnica a tractorului si masinii agricole pentru ca aceasta sa fie corespunzatoare. Se interzice la lucrarile pe panta folosirea separata a pedalelor de frana care trebuie sa fie permanent cuplate.

Art. 51.            Urcarea pe tractoarele echipate cu cadre de rezistenta si cabine se va face cu atentie, pentru a preintampina accidentarile prin alunecarea piciorului. Urcarea si coborarea se vor face cu atentie si numai pe partea laterala.

Art. 52.            Daca, in timpul lucrului, apare pericolul de rasturnare a tractorului, este interzis a se sari afara din cabina, cadrul de rezistenta sau arcul rabatabil, in aceasta situatie, conducatorul tractorului trebuie sa se tina puternic de volan, sa se sprijine bine in scaun si in picioare, iar insotitorii se vor tine de manere. Respectarea cu strictete a acestor reguli evita accidentele.

Art. 53.            La coborarea pe panta, este interzisa scoaterea tractorului din viteza, intrucat in acest caz tractorul capata o viteza mare si nu mai poate fi folosita frana de motor.

Art. 54.            De regula, coborarea pantelor trebuie sa se faca cu aceeasi viteza cu care se urca panta.

Art. 55.            La lucrarile cu masini purtate pe tractor se va da o atentie deosebita tirantilor laterali, care se vor fixa pentru a nu permite deplasarile laterale ale acestora.

Art. 56.            Pentru executarea lucrarilor pe tarlalele situate in terenuri cu panta, se lasa intre marginea locului care prezinta pericol de accidentare, in zona necesara intoarcerii agregatului, o portiune denumita zona de protectie (I), pe care nu se va lucra. Aceasta va fi marcata cu placi de avertizare (A) vizibile de la distanta - ATENTIE! PERICOL DE RASTURNARE. Zona de intoarcere (II) este delimitata prin brazda de avertizare (III) si brazda de control (IV). Latimea zonei de intoarcere se va alege in functie de raza de intoarcere a agregatului .

Art. 57.            Pe terenurile in panta nu se vor cupla rotile prin blocarea diferentialului, intrucat la intoarcerile de la capete virajul nu se poate face si, in acest caz, accidentul este inevitabil.

Art. 58.            Conducerea tractorului pe drumuri in panta se va face cu multa prudenta si cu viteza adaptata in cazurile cand drumul este inmuiat dupa ploaie, pe inghet sau polei, pe portiunile cu iarba umeda, pe timp cu vizibilitate redusa etc., cand pericolul de derapare si rasturnare este cel mai mare.

7. REVIZUIRI

Art. 59.     Prezentele instructiuni se revizuiesc periodic si se modifica ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa, a schimbarilor intervenite in tehnologia de fabricatie si a particularitatilor metodelor de lucru ce urmeaza a fi reglementate din punct de vedere al securitatii muncii.

Nr. Crt.

Capitolul

Continutul modificarii

Autorul revizuirii

Semnatura

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizat:

 

Data

Semnatura

 

Verificat:

 

Data

Semnatura

 

Elaborat:

 

Data

Semnatura