Exemplu - Fisa de masuri propuse pentru postul de lucru

Fisa de masuri propuse pentru postul de lucru ca urmare a evaluarii riscurilor

FISA DE MASURI PROPUSE PENTRU POSTUL DE LUCRU

 

Nr. Crt

FACTOR DE RISC

Nivel de risc

MASURI PROPUSE

Nominalizarea masurii

  1. 1.    

Vibratii excesive ale utilajelor la deplasarea pe teren denivelat (lipsa suspensie).

4

Masuri tehnice

-       Pentru vibratiile cu actiune generala, transmise intregului corp, masurile de diminuare a vibratiilor se aplica pe caile de transmisie a vibratiilor (scaune speciale, platforme vibroizolante, mijloace individuale de protectie etc.).

Masuri organizatorice

-       supravegherea medicala si inregistrarea simptomelor posibile ale bolii de vibratii;

  1. 2.    

Arsura termica provocata de contactul epidermei cu stropi, scântei, zgura, suprafete cu temperatura ridicata (cordoane de sudura, piese recent sudate etc.).

4

Masuri organizatorice:

-       utilizarea integrala a echipamentului de protectie individuala; insistarea, in cadrul instruirii de protectie a muncii, asupra modului nepericulos de manevrare a respectivelor aparate si asupra comportamentului (mod de deplasare, stationare, mentinerea unei atitudini sobre etc.) care trebuie adoptat la astfel de locuri de munca;

  1. 3.    

Pulberi pneumoconiogene (praf) la deplasarea pe drum, la basculare etc.

4

Masuri organizatorice

-       Examinarea medicala a muncitorilor potrivit prevederilor legale;

-       Efectuarea de masuratori periodice a noxelor din mediul de munca;

-       Utilizarea EIP pentru combaterea actiunii pulberilor pneumoconiogene asupra organismului (masti contra prafului, ochelari de protectie etc.);

-       Controlul periodic efectuat de conducatorii proceselor de munca vizând dotarea si utilizarea de catre angajati a echipamentelor de protectie;

-       Instruirea angajatilor cu privire la riscurile de imbolnavire profesionala din caza pulberilor pneumoconiogene, metode de combatere sau diminuare a acestor riscuri si accentuarea importantei utilizarii EIP si a celorlalte mijloace de protectie din dotare.

  1. 4.    

Executarea de manevre periculoase: fara vizibilitate, cu viteza neadaptata lucrarii, la deplasarea in panta sau pe curba de nivel, la viraje cu atelaj de cuplu de remorci

4

Masuri organizatorice:

­   respectarea prevederilor instructiunilor de lucru

-   deplasarea cu viteza redusa, prevazuta in instructiuni proprii specifice  pentru evitarea oricaror pericole legate de calitatea drumului

  1. 5.    

Omiterea unor operatii care sa-i asigure propria securitate

4

Masuri organizatorice:

-          instruirea lucratorilor

-          verificarea mai riguroasa a modului in care se respecta restrictiile de securitate si disciplina tehnologica

  1. 6.    

Neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare.

4

Masuri tehnice

-       achizitionarea E.I.P. corespunzator activitatii ce urmeaza a fi desfasurata potrivit reglementarilor in vigoare.

Masuri organizatorice

-       dotarea angajatilor cu E.I.P. corespunzator activitatii ce urmeaza a fi desfasurata.

-       Instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompleta a mijloacelor de protectie etc.

-       verificarea prin control permanent, din partea sefului formatiei, si/sau prin sondaj, din partea sefilor ierarhic superiori

citeste in continuare Exemplu - Evaluarea Riscurilor