Certificat de abilitare

Certificat de abilitare - Evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala - nr. 0000083/19.09.2007 , eliberat pentru societatea EVARIS CONSULTING SRL

Certificat de abilitare nr. 0000083/19.09.2007 - Evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala

eliberat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru

SC EVARIS CONSULTING SRL
str. Tg. Neamt, nr. 2A, bl. B31, ap. 59, sector 6
CUI 22043576
J40/12731/2007

Noua Abilitare 2010